2 ZAWODY – ZOSTAŃ MISTRZEM OLIMPIJSKIM

logo_1_1100.jpg_webKolejne zawody ZOSTAŃ MISTRZEM OLIMPIJSKIM odbędą się 28.04.2014r. (poniedziałek).

Zawody odbywają się w ostatnim tygodniu każdego miesiąca (poniedziałek lub środa) w godzinach planowych zajęć tj. 18:45 – 19:45, w obiekcie BGŻ Arena Pruszków – śródtorze. Zapisy dzieci od godz. 18:15 do 18:40.

Najlepszym sportowcom w poszczególnych kategoriach wręczone zostaną medale i dyplomy za I, II i III miejsce. Ponadto wszyscy uczestnicy otrzymają medale za udział w zawodach. Przez cały rok prowadzona będzie klasyfikacja wszystkich zawodników biorących udział w wyścigach. Dla najlepszych wg obowiązującego podziału na kategorie wiekowe, po 10 wyścigach/miesiącach ufundujemy specjalne nagrody, które zostaną wręczone podczas Wielkiego Finału Świątecznego w grudniu 2014.

Regulamin imprezy przewiduje wpisowe w wysokości 10 zł od dzieci opłacających składki na bieżąco25 zł od dzieci, które chcą wziąć udział tylko w zawodach. Zebrane środki finansowe zostaną przeznaczone na na zakup medali, dyplomów, numerów startowych  i nagród dla zawodników, zgodnie z celami statutowymi klubu.

Dodatkowym wyróżnieniem dla najlepszych zawodników będzie możliwość startu w zawodach organizowanych przez Polski Związek Sportów Wrotkarski (PZSW).

Kategorie wiekowe:
Kadet – 1999/2000
Junior C – 2001/2002
Junior D – 2003/2004
Junior E – 2005/2006
Junior F – 2007/2008
Dzieci – 2009 i młodsi

Od kwietnia dodatkowa kategoria Mama i kategoria Tata – zapraszamy rodziców do wspólnej zabawy.