PUCHAR POLSKI 2014

W dniach 2-3 sierpnia 2014 odbędzie się Puchar Polski Hokeja na Rolkach. Wiemy, że czasu jest mało, jednak zapraszamy wszystkie drużyny do udziału. Zarówno te zrzeszone w PLHR jak i te, które jeszcze do nas nie dołączyły. Puchar odbędzie się Łodzi na lodowisku/rolkowisku Retkinia na specjalnie położonej nawierzchni STILMAT. W turnieju weźmie udział 10-12 zespołów. Każdy rozegra 5-6 meczów. Mecze będą się odbywać według przepisów hokeja na rolkach PLHR. Czas meczu będzie wynosił 2×15 minut czasu zatrzymywanego.

 

  1. Miejsce: Łódź lodowisko/rolkowisko RETKINIA
  2. Termin: 2-3 sierpnia 2014. sobota mecze od 8.00 do 22.00; niedziela mecze od 9.00 do 17.00
  3. Koszt uczestnictwa: 600zł od drużyny
  4. Zasady gry: Przepisy PLHR (jedyna różnica to czas gry 2x15min zatrzymywanego czasu). 4 zawodników w polu plus bramkarz, gra krążkiem
  5. Liczba występujących drużyn: 10 (maksymalnie możemy rozegrać turniej na 12 zespołów).
  6. System rozgrywek: rozlosujemy drużyny do dwóch grup po 5 zespołów. Każdy zagra z każdym w swojej grupie. Pierwsze i drugie miejsca z grup zagrają półfinały i finały. 3 miejsca zagrają o 5. miejsce. Drużyny z czwartych miejsc zagrają o 7. lokatę a piąte zespoły powalczą o miejsce 9.
  7. Ilość rozegranych meczów: 5 (4 drużyny rozegrają 6 meczów).
  8. Termin zgłaszania drużyny: do 28.07.2014 mailem na adres hokej@pzsw.org do zgłoszenia należy dołączyć potwierdzenie wpłaty na konto PZSW min. 100zł zaliczki (można wpłacić od razu całość) resztę można dopłacić przed turniejem na konto PZSW lub gotówką na Pucharze przed pierwszym swoim meczem u przedstawiciela Komisji Hokeja na Rolkach PZSW.
  9. Zawodnicy: w Pucharze mogą brać udział zawodnicy z licencjami PLHR. Jest możliwość zgłoszenia nowych zawodników (niezrzeszonych w PLHR w sezonie 2014). Zawodnik taki musi wykupić jednorazową licencję w cenie 5zł. Licencja może być płatna na konto PZSW lub gotówką u Komisji Hokeja na Rolkach przed pierwszym meczem jego drużyny. Jeżeli zawodnik został zgłoszony w sezonie 2014 do drużyny PLHR to nie ma możliwości aby wystąpił w innym zespole. Wszyscy zawodnicy muszą posiadać aktualne badania wydane przez lekarza medycyny sportowej. art. 29 ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o sporcie kwalifikowanym (Dz. U. Nr 155, poz. 1298 oraz z 2006 r. Nr 64, poz. 448 i Nr 136, poz. 970) badania lekarskie mogą być przeprowadzone jedynie przez lekarza specjalistę w dziedzinie medycyny sportowej albo lekarza posiadającego certyfikat w zakresie orzecznictwa sportowo-lekarskiego nadany przez Polskie Towarzystwo Medycyny Sportowej.
  10. Drużyny: W Pucharze mogą wystąpić drużyny zrzeszone w PZSW. Jeżeli klub nie ma licencji to może wziąć udział w Pucharze Polski pod warunkiem wykupu preferencyjnej jednorazowej licencji w cenie 30zł od drużyny.

Dodatkowe informacje można uzyskać pisząc na adres hokej@pzsw.org lub rozenbergadam@gmail.com